2009.10.07. 14:24 vrolee

Bűnbocsánat

A friss menyecske az ünnepek előtt szeretne meggyónni, így hát a gazda megkéri az inast, hogy szekérrel vigye be az asszonyt a tanyáról a paphoz, a faluba.
A gyónás végén a menyecske szégyenkezve, elpirulva vallja be, hogy neki még volna egy bűne:
A szekéren a tanyáról jövet megcsalta a férjét az inassal.
- Ejnye, leányom, ilyent nem szabad tenni, ez az Úrnak nem tetsző dolog.
De az Úr megbocsátja bűneidet, ezért a bűnért külön mondj el 3 Miatyánkot, s bánd meg bűnödet!
- Tiszteletes úr, legyen inkább hat Miatyánk, mert visszafelé is az inassal megyek!